Personuppgiftspolicy


Rackethallen inhämtar, behandlar och sparar personuppgifter, namn, adress, telefonnummer, mailadress och i vissa fall även personnummer. Syftet är att kunna kontakta Dig, skriva avtal, fakturera och skapa inloggning till bokningssystemet. 

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är dels för att vi skall kunna hålla vår del av avtal dels för att vi enligt gällande lagstiftning är skyldiga att spara behandlade personuppgifter under viss tid.

I bokningssystemet sparas uppgifterna i 5 år och personuppgifter som har samband med redovisning och fakturering sparas i enlighet med bestämmelserna i gällande bokföringslag. Övriga uppgifter sparas så länge Du är kund hos Rackethallen och därefter i 12 månader.

Rackethallen delar inte inhämtade personuppgifter

Personaluppgiftsansvarig är Rackethallen på Hammarö AB, 556247-1903, Hantverksvägen 12, 663 34 Skoghall.

Du har rätt att begära ut information om vilka uppgifter om Dig som lagrats. Du kan även begära rättelse och även att vi begränsar behandlingen. Detta kan Du göra antingen via telefon 054-510250 eller via mail info@rackethallenhammaro.se

Vill du läsa mer om vår personuppgiftspolicy?