Cafeteria


Cafeteriaverksamheten i Rackethallen är av blygsam omfattning. Mellan 7-9, måndag-fredag, serveras frukost i samband med tennis- och badmintonspel. Frukost beställs i samband med att speltiden bokas. ”Fika” serveras dessutom dagtid, måndag-fredag, i samband med tennis- och badmintonspel. Beställning kan göras i samband med spelet.

Priser
Frukost                    40 kronor
”Fika”                       20 kronor

Priserna inkluderar 12% mervärdesskatt